Засади діяльності

Нормативна база, якою регламентується діяльність даного органу місцевого самоврядування:

– Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

– Конституція України

– Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

– Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”

– Закон України “Про державну службу”

– Закон України “Про статус депутатів місцевих рад”

– Закон України “Про боротьбу з корупцією”

– Бюджетний кодекс України

– Земельний кодекс України

– Кодекс України про адміністративні правопорушення.


 

Загальні засади діяльності

Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада є органом місцевого самоврядування Яблунівської територіальної громади з власною компетенцією, у межах якої діє самостійно.

Рада складається з депутатів, обраних відповідно до Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».
Загальний склад ради (кількість депутатських мандатів) визначається радою попереднього скликання відповідно до Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Сільський голова обирається безпосередньо територіальною громадою Яблунівської сільської ради на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на п’ять років в порядку, визначеному Законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі, очолює виконавчий комітет Яблунівської сільської ради та головує на її засіданнях.

Сільська рада утворює й обирає постійні та інші комісії. За поданням сільського голови обирається секретар сільської ради. Рада утворює виконавчий комітет, визначає його кількість і затверджує персональний склад. Повноваження Яблунівської сільської ради, сільського голови, виконавчого комітету ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Термін повноваження Яблунівської сільської ради – п’ять років.
У своїй діяльності Яблунівська сільська рада керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, цим регламентом. Сільська рада в межах своєї компетенції самостійно вирішує питання місцевого самоврядування, виходячи з інтересів Яблунівської територіальної громади та здійснює від її імені функції та повноваження місцевого характеру, визначені Конституцією України, Законом та іншими нормативними документами. Яблунівська сільська рада несе відповідальність за законність та наслідки прийнятих нею рішень. Шкода, завдана в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності, відшкодовується радою в повному обсязі за рахунок власних коштів.

Яблунівська сільська рада здійснює свої повноваження на основі активної участі в її роботі кожного депутата та сільського голови. Депутати виконують свої повноваження без відриву від основного місця праці.
Яблунівська сільська рада проводить свою роботу відкрито і гласно, систематично інформує жителів територіальної громади про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання.